Suzhou City Wong Tai Town, Chun Wang Road, Pan Yang Industrial Park, No. 6


Fax:65718969


E-mail:hua_tai@szhtpe.com


Tel:0512-65713128