Suzhou City Wong Tai Town, Chun Wang Road, Pan Yang Industrial Park, No. 6

Fax:65718969

E-mail:hua_tai@szhtpe.com

Tel:0512-65713128